Indsamling figen og kvæde

Blomstergårdens Pomet


 

 

Startside
Op
Nyheder
Aktiviteter
Link
Frugt
Prydfrugt
Planteskole

Efterlysning: Gamle sorter af figen og kvæde.

En ny indsamling af kvæder og figner er startet i foråret 2011 og fortsætter i 2012 og 2013. Med udgangen af 2011 stopper projektet med indsamlingen af kvæder, mispel og morbær, hvor vi har fået mere end 300 adresser med gamle planter af disse 3 frugttræer. Selv om indsamlingen officielt er stoppet med udgangen af 2011, så har vi stadig adresser, hvor vi skal have set på træer og hentet formeringsma­te­riale. Vi modtager også gerne nye observationer selv om projektet formelt er stoppet.

figen

Indsamlingen af kvæder fortsætter altså i 2012 og 2013 fordi vi har så mange gode buske, som vi gerne vil have med i indsamlingen og de efterfølgende afprøvninger. Vi er stadig interesseret i at vide mere om de gamle kvæder, som står rundt om i haver, parker og offentlige anlæg m.m. Har du haft kontaktet os tidligere, er det meget muligt at vi vender tilbage i løbet af januar-februar i 2012, hvor vi fortsætter indsamlingen af podekviste. Det gælder også mispel og især morbær, hvor vi har nogle spændende træer stående i hjørner af landet på steder, vi ikke kommer hvert år.

I sommeren 2011 har vi indsamlet stiklinger af figenplanter, der står på friland og har overvintret ude i det fri igennem en længere årrække. Vi har i første omgang koncentreret os om de steder vi havde kendskab til i forvejen. I 2012 koncentrerer vi os i højere grad om nye adresser, da vi er interesseret i flere figner, så vi får så mange som muligt at afprøve, når vi skal finde de kloner, som er særligt velegnede til det danske klima. Målet er at finde et par kloner, der med rimelig sikkerhed kan klare sig udendørs i Danmark og give mange dejlige figner.

Alle indsamlinger har til formål at sikre genmateriale for eftertiden fra planter, som rundt i haverne gennem årtier har tilpasset sig det danske klima. I dag sælges der mange planter, som er produceret i Holland, Italien eller andre steder, hvor klimaet er mildere end i Danmark. Det er gået godt i en del år, men de sidste par vintre har vist, hvor vigtigt det er, at vi bruger de planter, der har tilpasset sig det danske klima. Mange af de planter, som vi dyrker på deres absolutte nordgrænse er nemlig gået ud eller er blevet meget kraftigt frostbeskadiget de sidste 2 år.

Opskrifter med figen og kvæde, samt anekdoter og historier 

Har du opskrifter på brugen af figner, som du gerne vil dele med andre,– det kan være som tørrede, syltede, friske eller hvad som helst andet, hvori figner af egen produktion indgår, så er vi også meget interesseret.

Se også folder om figer.

PS: Gamle sorter af æbler, pærer og andre frugtsorter indsamles løbende af Blomstergården.

Indsamlingen foretages af Villy Mougaard fra Pometet på Blomstergården ved Viborg. Villy Mougaard er udlært frugtavler og har gennem de sidste 20 år arbejdet med opbygningen af Pometet på Blomstergården ved Viborg. Samlingen består i dag af ca. 700 sorter af danske og udenlandske frugt- og bærsorter, der har haft betydning for frugtavlen i Danmark. Samlingen omfatter ca. 350 æblesorter, godt 120 pæresorter og ca. 50 blommesorter. Hertil kommer frugtbuske og andre frugttræer. 

De indsamlede sorter bliver udplantet på Blomstergården og KU’s Pomet i Tåstrup, således at de er bevaret for eftertiden. Nogle af sorterne vil desuden blive anvendt i plantninger ved muséer og offentlige bygninger.

 

Yderligere information hos Villy Mougaard, Blomstergården, Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele. Telefon  86651288 Mail info@blomstergaardenvedviborg.dk.

 

Projektet er støttet af FødevarErhvervs landdistriktsmidler til plantegenetiske projekter, bl.a. til etablering af kopisamlinger og afprøvning af sorternes egnethed som fødevarer.

 

 

 

Send e-mail til vores mailadresse med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2008 Blomstergården ved Viborg