Pressemeddelelse 6. aug. 2006

Blomstergårdens Pomet


Startside Op Aktiviteter Link Frugt Prydfrugt Plantegenetik Planteskole

 

 

Startside
Op
Aktiviteter
Link
Frugt
Prydfrugt
Plantegenetik
Planteskole

 

Viborg-egnen får ny attraktion:

Blomstergårdens frugttræssamling bliver back up for Pometet på Landbohøjskolen i København.

6. august 2006

Blomstergårdens pomet (frugttræssamling) er blandt de 14 projekter der har fået midler til bevaring af plantegenetiske ressourcer fra Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den nuværende samling på ca. 170 sorter af æbler, pærer, blommer og kirsebær har Villy Mougaard opbygget på Blomstergården mellem Viborg og Rødding i samarbejde med pometmester Claus G. Larsen fra Landbohøjskolens Pomet. Hidtil har publikum ikke haft adgang til samlingen, men det skal der laves om på med det nye projekt.

Allerede fra sommeren 2007 vil den nuværende samling i Blomstergårdens Pomet blive forsynet med skilte der fortæller om træets navn, dets oprindelse, modningstid og anvendelse m.m. Det er meningen der skal sås hvidkløver under træerne og græs i mellem rækkerne, så publikum kan gå rundt og studere de mange sorter af gammel dansk frugt. Alle træer er podet på vildstamme og det er meningen at de ca. 100 nye sorter, der føjes til Blomstergårdens samling også skal podes på vildstamme. De nye sorter udvælges i samarbejde med lektor Torben Toldam Andersen og pometmester Claus G. Larsen fra den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole’s Pomet.

Medens træerne på Landbohøjskolens Pomet passes optimalt med sprøjtning og gødning, så skal træerne i Blomstergårdens Pomet passes efter økologiske principper og ikke sprøjtes. Det er en del af projektet at få belyst, hvordan de gamle sorter klarer sig under disse forhold, som minder mere om de betingelser de dyrkes under i vore haver. Hvidkløveren under træerne skal være med til at trække luftens kvælstof ned i jorden, så den bliver tilgængelig for frugttræerne. Gødning af træerne bliver med komposteret naturgødning.

En del af projektet er også at få indsamlet evt. frugtsorter i lokalområdet, som ellers vil gå tabt. Fra forskellige bøger om frugt ved vi, at der er beskrevet et Himmelstrup æble og flere fra Ørregård ved Fiskbæk, som ikke findes på Landbohøjskolens Pomet. Dertil kommer, at der kan være interessante frøplanter stående rundt i forskellige haver. Alle der har kendskab til sådanne gamle sorter kan henvende sig til Blomstergården på tlf. 86 65 12 88 og få at vide, hvad de skal gøre.

I sidste øjeblik blev der også givet midler til at undersøge en samling af paradisæbler i Sæby, som står overfor at ende som boliområde. Her skal der undersøges om der findes sorter, som ikke i forvejen findes i Blomstergårdens samling, der i dag betegnes som den største offentlige samling af paradisæbler i Danmark.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Villy Mougaard
Blomstergården ved Viborg
Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele
Telefon: 86 65 12 88
Internet: info@blomstergaardenvedviborg.dk

 

 

Send e-mail til vores mailadresse med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2008 Blomstergården ved Viborg